Regulamin

1Festiwal organizowany jest przez 37 LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Odbędzie się w dniu 16 marca 2018r. Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na profilu na facebook'u
2W konkursie mogą wziąć udział uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, szkół średnich i wyższych z terenu całej Polski.
3Wymagane są filmy krótkometrażowe - trwające od 1 do 7 minut.
4Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego filmu.
5Zgłoszenia i filmy przyjmujemy od 2 stycznia 2018 r. do 1 marca 2018r.
6Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem: freshformfilmfestival@gmail.com według załączonego formularza.
7Filmy należy wysyłać pod adresem szkoły z dopiskiem „FFFF”, mailem lub na płytach DVD dostarczonych osobiście do szkoły: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa
8W przypadku, gdy tematyka produkcji rażąco narusza normy etyczne, film nie zostanie dopuszczony do festiwalu.
9W wypadku, kiedy w filmie znajdą się wulgaryzmy, film zostanie odesłany autorowi, by ten je ocenzurował.
10 Organizatorzy nie zwracają płyt DVD z nadesłanymi filmami.
11O przyjęciu filmu zostaną Państwo powiadomieni na tydzień przed festiwalem.
12Zgłoszenie filmu do udziału jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
13Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów festiwalu.
14Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.